Čeľustná ortopédia

OrthodonticsOrtodontickou liečbou chceme dosiahnuť správne postavenie zubov, čím zlepšíme estetický vzhľad pacienta, žuvaciu funkciu chrupu, zlepšíme výslovnosť.

Rôzne typy ortodontických vád vyžadujú rozdielny prístup k liečbe. V súčasnosti sa pacient môže stretnúť s dvoma typmi aparátov fixnými a snimateľnými.

Liečba fixným aparátom trvá 1 - 2 roky, po ktorom zväčša nasleduje udržovacia fáza, ktorá zabráni návratu vady. Fixný aparát je nasadený v ústach 24 hodín denne, čím sa liečebný postup stáva veľmi efektívnym.

Snímateľné apáraty majú široké uplatnenie väčšinou u detí pri včasnej diagnostike ortodontických vád. Používajú sa najmä u detí, keď pri vývoji zubu a rastu čeľustí chceme ovplyvniť ich polohu       a správne postavenie.

Pre uspešnú liečbu je veľmi dôležitá spolupráca medzi pacientom, rodičom a lekárom.