Preventívna stomatológia a dentálna hygiena

Našim prvoradým cieľom je zachovať Vaše zuby do vysokého veku. Na tom sa musíte podieľať aj vy pravidelnými preventívnymi prehliadkami, pravidelnou návštevou dentálnej hygieny a dodržiavaním všetkých zásad dokonalej ústnej hygieny. Pravidelná dentálna hygiena zahŕňa profesionálne očistenie chrupu, povlakov s následnou inštruktážou a individuálnym odborným poradenstvom v problematike ústnej hygieny.

Lokalizáciou zubných kazov pomocou pravidelného rtg snímkovania vieme podchytiť už začínajúce zubné kazy, ktorých liečba je jednoduhšia, nebolestivá a finančne nenáročná.