Ošetrenie u nás

Endodoncia

Endodoncia

Endodoncia je ošetrenie zubnej drene (cievy a nervy prítomné v každom zube) a koreňových kanálikov (dutina v koreni ktorú vypĺňa zubná dreň). Jej cieľom je odstrániť príčinu zapáleného zubu a tou je baktériami infikovaná zubná dreň.  

Prečo vzniká zápal zubnej drene? 

Najčastejšou príčinou zápalu zubnej drene je zubný kaz. Baktérie obsiahnuté v zubnom kaze po dosiahnutí dreňovej dutiny prenikajú dovnútra zubnej drene a spôsobujú zápal. 

Ako prebieha zápal zubnej drene? 

Najčastejšie zubná dreň reaguje akútnym zápalom prejavujúcim sa silnou bolesťou na studené a teplé podnety, pulzujúcou bolesťou, spontánnou bolesťou. Ak pacient nevyhľadá lekárske ošetrenie, zubná dreň postupne odumiera (nekrotizuje) a zub prestáva byť bolestivý. Vtedy hovoríme o chronickom zápale zubnej drene. Baktérie obsiahnuté v odumretej zubnej dreni postupujú ďalej a dostávajú sa do kosti a krvného obehu. 

Prečo podstúpiť ošetrenie koreňových kanálikov? 

Endodontické ošetrenie je často jediná možnosť záchrany zuba pred vytiahnutím (extrakciou). Zároveň zabraňuje ďalšiemu šíreniu infekcie (baktérií) zo zapáleného zuba do tela a možným zdravotným komplikáciám (zápaly srdca, kĺbov alebo obličiek). 

Súčasná medicína nepozná spôsob, ako vyliečiť zápal zubnej drene a preto je nutné takúto dreň odstrániť, zub vydezinfikovať a kanáliky uzavrieť. Takto ošetrený zub plní svoju funkciu (žuvaciu aj estetickú) v ústach ako zdravý zub. Preto je takéto ošetrenie najlepšou možnosťou pre pacienta so zápalom zubnej drene. 

Priebeh ošetrenia koreňového kanálika 

Znecitlivenie zuba (anestézia) 

Ošetrenie koreňových kanálikov, v ktorých sa nachádza živá (aj keď zapálená) zubná dreň, by malo vždy prebiehať v lokálnom znecitlivení – anestézii. Ošetrenie je potom bezbolestné a bez zbytočného stresu. Ošetrenie devitálnych (mŕtvych zubov) môže prebiehať bez anestézie, pretože mŕtvy zub už naozaj nič necíti. V Petramede je anestézia samozrejmou súčasťou ošetrenia bez extra príplatku. 

Odstránenie kazu 

Pred tým, ako sa pustíme do samotného ošetrenia koreňového kanálika, musíme odstrániť všetko infikované zubné tkanivo v korunkovej časti zuba. Zub izolujeme pomocou izolačnej blany (kofferdam) od prostredia ústnej dutiny. Izolácia je dôležitá preto, aby sa pri práci nedostávali baktérie z ústnej dutiny do ošetrovaných kanálikov a aby dezinfekčné výplachy používané pri ošetrení nedráždili pacienta v ústach. V Petramede je takáto izolácia samozrejmou súčasťou ošetrenia bez extra príplatku. 

Spriechodnenie a vydezinfikovanie kanáliku 

Na to, aby sme odstránili všetku infikovanú zubnú dreň potrebujeme kanálik spriechodniť, rozšíriť a vypláchnuť dezinfekčnými roztokmi. Po vyčistení a dezinfekcii zubný kanálik vyplníme a hermeticky uzavrieme. 

V niektorých prípadoch je nutné kanálik vyplniť na nejakú dobu liečivou vložkou. Následne, po uplynutí tejto doby a ustúpení ťažkostí, vyplníme kanálik trvalou koreňovou výplňou. 

Hermetické vyplnenie kanálika 

Rozšírený, vytvarovaný a očistený koreňový kanálik vysušíme a hermeticky vyplníme trvalou koreňovou výplňou. Vytvarovaný kanálik nemá ideálne kruhový priemer, ale má veľa záhybov a zakrivení. Kvalitná koreňová výplň musí všetky tieto miesta zaplniť. 

Pred  a počas ošetrenia je potrebné zhotoviť niekoľko röntgenových snímkov. Vďaka nim vieme pacientovi zároveň ukázať výsledok celého ošetrenia. 

Použitie mikroskopu 

V niektorých prípadoch používame pri ošetrení koreňových kanálikoch mikroskop. Vďaka nemu má lekár lepší prehľad o svojej práci a dokáže kvalitnejšie ošetriť kanálik v celej jeho dĺžke. 

Po ošetrení 

Po ošetrení a odznení anestézie môže pacient pociťovať slabé, prípadne stredne silné bolesti v zube, alebo v okolí liečeného zuba. Bolesti môžu pretrvávať 1 – 2 dni po ošetrení. Pre zníženie bolesti treba užívať bežné analgetiká. Pri výskyte silných bolestí alebo bolesti, ktorá pretrváva aj týždeň po ošetrení,  je potrebné, aby pacient kontaktoval ošetrujúceho lekára. 

Trvanie ošetrenia 

Dĺžka ošetrenia závisia od počtu kanálikov v zube. V zásade platí pravidlo, že čím viac má zub koreňov, tým viac má aj koreňových kanálikov. Pri predných zuboch máme väčšinou 1 kanálik, pri zadných zuboch to môže byť až 5. Každému kanáliku musíme venovať dostatok času, preto sa trvanie ošetrenia s ich počtom zvyšuje. 

Dĺžka termínu, ktorý na ošetrenie koreňových kanálikov dostanete, je zvyčajne medzi 45 (predný zub) až 120 minút (zadný zub). 

Ošetrenie korunkovej časti zuba po ošetrení koreňových kanálikov 

Zub s vyplnenými koreňovými kanálikmi, ktorý je dostatočne pevný a nehrozí riziko zlomenia, treba dôkladne ošetriť výplňou korunkovej časti (časť zuba, ktorú vidíme v ústach). Takto zabránime opätovnému preniknutiu infekcie ku koreňovým kanálikom.

Len zub s ošetrenými kanálikmi aj korunkou je kvalitne ošetrený a dostatočne odolný, aby plnil svoju funkciu ešte dlhý čas.

Zub s ošetrenými koreňovými kanálikmi nie je prirodzene vyživovaný, stáva sa krehkým a náchylným na zlomenie. Preto je mnohokrát ošetrenie klasickou výplňou nevhodné a je potrebné zub ošetriť prácou zhotovenou v zubnej technike (onlay alebo korunka). Takéto ošetrenie spevní zub a zabráni jeho zlomeniu.

... vážime si Váš úsmev

© 2021 RYVENIA | Vytvorené na Slovensku