Ošetrenie u nás

Parodontológia

Parodontológia

Liečebné postupy vedúce k zlepšeniu a následnému predĺženiu biologickej hodnoty chrupu. Individuálna inštruktáž dentálnej hygieny a starostlivosti o parodontologický chrup. Chirurgické postupy, ktoré zlepšia stav a hodnotu parodontu.

... vážime si Váš úsmev

© 2021 RYVENIA | Vytvorené na Slovensku