Parodontológia

Liečebné postupy vedúce k zlepšeniu a následnému predĺženiu biologickej hodnoty chrupu. Individuálna inštruktáž dentálnej hygieny a starostlivosti o parodontologický chrup. Chirurgické postupy, ktoré zlepšia stav a hodnotu parodontu.