Ošetrenie u nás

Dentálna hygiena

Profesionálna dentálna hygiena

Našim prvoradým cieľom je zachovať Vaše zuby do vysokého veku. Na tom sa musíte podieľať aj vy pravidelnými preventívnymi prehliadkami, pravidelnou návštevou dentálnej hygieny a dodržiavaním všetkých zásad dokonalej ústnej hygieny. Pravidelná dentálna hygiena zahŕňa profesionálne očistenie chrupu, povlakov s následnou inštruktážou a individuálnym odborným poradenstvom v problematike ústnej hygieny.

Lokalizáciou zubných kazov pomocou pravidelného rtg snímkovania vieme podchytiť už začínajúce zubné kazy, ktorých liečba je jednoduchšia, nebolestivá a finančne nenáročná.

MINIMÁLNE INVAZÍVNY SPÔSOB
UŽ ŽIADNE GUMOVÉ KALÍŠKY
UŽ ŽIADNE KEFKY
UŽ ŽIADNE PASTY

MENEJ RUČNÉHO A PRÍSTROJOVÉHO SCALINGU

Čo je to GBT® ?

Guided Biofilm Therapy je systematické, predvídateľné riešenie pre manažment zubného biofilmu pri profesionálnej profylaxii s použitím najmodernejších technológií AIRFLOW ® , PERIOFLOW ® a PIEZON ® . Je overené vedeckými dôkazmi.

Guided Biofilm Therapy sa skladá z liečebných protokolov založených na individuálnej diagnóze pacienta a hodnotení rizík, aby sa dosiahli optimálne výsledky. Liečba je vykonávaná najmenej invazívnym spôsobom, s najvyššou úrovňou komfortu, bezpečnosti a účinnosti.

Čo je to zubný biofilm?
Biofilm je hlavným etiologickým faktorom pre vznik zubných kazov, parodontálnych ochorení a infekcií okolo implantátov. Parodontitída môže zvyšovať riziko systémových ochorení, ako sú kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, artritída alebo diabetes.

Pravidelná ústna hygiena spoločne s profesionálnou dentálnou hygienou udržuje biofilm pod kontrolou – pre lepšie ústne a celkové zdravie.

GBT je v súlade s odporúčaniami Európskej Federácie pre Parodontológiu (EFP), ktoré sa týkajú profesionálneho mechanického odstránenia povlaku (PMPR) a inštrukcií orálnej hygieny (OHI) pre domácu starostlivosť.


„Orálne zdravie – pre lepší život!“

01 VYŠETRENIE A KONTROLA INFEKCIE

Vyšetrenie a zhodnotenie klinického stavu 

 • Začneme výplachom s ústnou vodou BacterX ® Pro
 • Vyšetrenie stavu chrupu, gingivy a tkanív parodontu,
 • implantátov a tkanív v jeho okolí

02 DETEKCIA PLAKU

Zviditeľnenie zubného povlaku:

 • Ukážeme pacientovi zafarbený biofilm a problémové oblasti vďaka EMS Biofilm Discloser
 • Farba Nás bude riadiť pri odstraňovaní biofilmu
 • Po odstránení biofilmu je detekcia zubného kameňa jednoduchšia

03 MOTIVÁCIA

Poučíme a motivujeme pacienta:

 • Zdôrazňujeme význam prevencie
 • Vykonáme inštruktáž orálnej hygieny

04 AIRFLOW ® MAX

Odstránime biofilm, pigmentáciu a čerstvo kalcifikovaný zubný kameň:

 • Použijeme AIRFLOW ® MAX na ošetrenie prirodzených zubov, zubných náhrad a implantátov
 • Odstránime biofilm supra- a subgingiválne do 4 mm za použitia prášku AIRFLOW ® PLUS 14 μm
 • Odstránime zvyšné pigmentácie na povrchu skloviny pomocou prášku AIRFLOW ® CLASSIC Comfort
 • Odstránime biofilm aj z ďasien, jazyka a podnebia.

05 PERIOFLOW ®

Odstránime biofilm z chobotov hlbších > 4 až 9 mm:

 • Použijeme prášok AIRFLOW ® PLUS v hlbokých chobotoch a koreňových furkacích prirodzených zubov a na implantátoch
 • Použijeme jednorazové trysky PERIOFLOW ®

06 PIEZON ® PS

Odstránime zvyšný zubný kameň:

 • Použijeme mimoriadne šetrnú ultrazvukovú koncovku PIEZON ® PS supra- a subgingiválne až do 10 mm 
 • Vyčistíme > 10 mm vrecká pomocou mini kyrety
 • Použijeme  PIEZON ® PI koncovku okolo implantátov a protetických prác

07 KONTROLA

Vykúzlime úsmev na tvári pacienta:

 • Urobíme finálnu kontrolu zostávajúceho biofilmu
 • Uistíme sa, že je zubný kameň stopercentne odstránený
 • Prekontrolujeme prítomnosť zubných kazov
 • Vykonáme fluoridáciu

08 RECALL

Zdravý pacient = šťastný pacient:

 • Naplánujeme recall podľa typu pacienta
 • Spýtame sa svojho pacienta, či sa mu ošetrenie páčilo

APLIKÁCIA GBT:

PROFYLAXIA / VŠEOBECNÁ STOMATOLÓGIA
ORTODONCIA / ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA
IMPLANTOLÓGIA
PEDOSTOMATOLÓGIA
ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
PARODONTOLÓGIA
 

... vážime si Váš úsmev

© 2021 RYVENIA | Vytvorené na Slovensku