Technológie

RTG Diagnostika

Rádioviziografia

Je to moderný digitálny systém zhotovovania rontgenových snímok zubov s najmenšou ionizačnou záťažou pacienta. Tento systém nám umožňuje vizualizáciu vnútorných štruktúr zuba, vyhľadávanie neviditeľných kazivých ložísk a kvalitné ošetrenie koreňových kanálov.

Panoramatické RTG snímkovanie

Je to moderný digitálny systém zhotovovania OPG rontgenových snímok, ktoré zobrazí celkový stav zubov, temporomandibulárnych kĺbov , prínosových a čeľustných dutín a ostatných priľahlých štruktúr.

3D CT snímkovanie

3D CT v stomatológii pracuje na princípe ako klasické CT ale so zníženou radiačnou záťažou. Moderné 3D CT poskytuje oveľa viac informácií, v omnoho lepšom rozlíšení ako klasické rtg snímkovanie.

CT vyšetrenie poskytuje presnú informáciu o množstve a kvalite kostí, vrátane polohy dna čeľustnej dutiny a uloženia dôležitých nervov.

Pomáha nám sledovať tvar koreňa zuba, anatomické odchýlky koreňových kanálikov, ktoré nie je možné vidiet na klasickom rtg snímku.

3D X-RAY

3D RTG, odborne nazývaný CBCT (cone beam computed tomography) je technika RTG snímania, pri ktorom sú vyžarované lúče rozbiehavé v tvare kužeľa. Počas snímkovania rotuje CBCT scanner okolo zafixovanej hlavy pacienta a získava postupne okolo 600 obrázkov.

Zubný lekár si záznam zo snímania môže pozrieť v rôznych rezoch a podrobne preskúmať oblasť okolo každého zuba.

Jeho využitie je všestranné. Je vhodné zhotoviť ho vždy, keď 2D snímky nie sú postačujúce. Využívasa pri implantácii, kde poskytuje dôležité informácie o výške, hrúbke a kvalite kosti a dovoľuje tak zubnému lekárovi sa precízne pripraviť na implantáciu. Taktiež sa využíva pri extrakciách, najmä zubov múdrosti, ktorých poloha a tvar koreňov je najvariabilnejší zo všetkých zubov.

V posledných rokoch nachádza CBCT čoraz väčšie uplatnenie v zubnom lekárstve. Veľký význam má hlavne v endodontickom ošetrení, pri hľadaní nadpočetných kanálikov, pri vizualizácii ich priebehu, prípadne detekuje prítomnosť zalomeného nástroja alebo rozsah zápalového ložiska v okolí zubov čeľuste a sánky.

Zubný RTG

ZUBNÝ RTG je v dnešnej dobe už neoddeliteľnou súčasťou bežného zubného ošetrenia. Zubný lekár na základe neho dokáže presne stanoviť diagnózu a následný postup ošetrenia, poskytuje mu informácie, ktoré iba pri samotnom vyšetrení ústnej dutiny pohľadom nemôže získať.

Existuje viacero typov RTG snímkov, ktoré sa zhotovujú z rôznych dôvodov:

Záhryzový RTG snímok /BITE-WING/: Bežne sa zhotovuje na preventívnej prehliadke, približne raz za rok. Zobrazuje korunky zubov, čeľuste a sánky a miesta, kde sa zuby dotýkajú.

Zo všetkých typov snímok je najvhodnejší na odhalenie (detekciu) medzizubných kazov. Môžeme na ňom posúdiť presnosť zhotovených výplní, koruniek, mostíkov, prítomnosť medzizubného kameňa a pod.

Intraorálny RTG snímok zachytáva malú skupinku zubov od korunky až po koreň. Zhotovuje sa individuálne, keď to vyžaduje ošetrenie. Najčastejšie sa používa pri endodontickom ošetrení (ošetrenie koreňových kanálikov), pri extrakciách na znázornenie tvaru koreňov, aj na posúdenie možnej infekcie v okolí koreňov.

OPG (ortopantomogram) je prehľadný dvojrozmerný snímok zachytávajúci horné aj dolné zuboradie. Zhotovuje sa približne každé 2-3 roky. Môžeme na ňom posúdiť stav zubov, prítomnosť hlbokých kazov, výplní, extrahované zuby, ošetrenie koreňových kanálikov, prítomnosť neprerezaných zubov múdrosti.

Okrem zubov na ňom vidíme aj prínosové dutiny, čeľustný kĺb. Na kosti, v ktorej sú uložené zuby, si všímame jej úroveň, podľa ktorej môžme predpokladať prítomnosť parodontitídy.

U detí sa prvýkrát zhotovuje vo veku cca 5-6 rokov. Posudzujeme, či sú založené trvalé zuby, predbežne zhodnotiť či v budúcnosti bude potrebná čeľustno-ortopedická liečba (strojček na vyrovnánie zubov).

Napriek tomu, že sa v zubnej ambulancii pacient „snímkuje“ aj viackrát do roka, netreba mať obavu, že toto žiarenie má negatívny vplyv na organizmus. Technológie sa čoraz viac vyvíjajú a zhotovenie malého RTG snímku sa dá prirovnať napríklad k zjedeniu 2 banánov. V ambulancii robíme všetky bezpečnostné opatrenia, aby sme zabezpečili maximálnu bezpečnosť pre Vás, ako aj pre náš personál. Pred každým zhotovením RTG snímku, chránime Vaše telo olovenou vestou, naše dvere a steny sú vybavené špeciálnou vrstvou, ktorá zabráni šíreniu RTG žiarenia. Samotné RTG žiarenie sa nedokáže šíriťv rozmedzí viac ako pár metrov a pár sekúnd po snímkovaní je už takmer nulové.

Zhotovovanie RTG snímkov v zubnej ambulancii je kompletne bezpečné aj u matiek, ktoré koja. Dokonca aj pri zhotovení RTG hrudníka, pri ktorom sú prsníky priamo exponované RTG žiareniu, kojenie dieťaťa aj v ten deň nevystaví dieťa radiácii.(https://www.canadianbreastfeedingfoundation.org/basics/myths4.shtml)

Preto keď Vám zubný lekár navrhne zhotovenie RTG snímku, snaží sa pristupovať zodpovedne k svojej práci, hodnotiť situáciu komplexne a chce pre Vás to najlepšie.

... vážime si Váš úsmev

© 2021 RYVENIA | Vytvorené na Slovensku