Ošetrenie u nás

Stomatologická chirurgia

Na našom pracovisku realizujeme rôzne stomatochirurgické zákroky ako sú:

  • bežné extrakcie zubov
  • komplikované extrakcie zubov
  • extrakcie zubov múdrosti
  • resekcie koreňoveho hrotu
  • prehĺbenie/plastiky vestibula
  • zavedenie implantátov a miniimplantátov

... vážime si Váš úsmev

© 2021 RYVENIA | Vytvorené na Slovensku