Technológie

apexlokátor

Apexlokátor

Endodontické ošetrenie (ošetrenie koreňových kanálikov) je jedno z najťažších a najmenej predvídateľných ošetrení v zubnom lekárstve. Pri tomto ošetrení sa používajú rozličné materiály, roztoky na výplach ako aj rôzne typy prístrojov, ktoré nám svojou funkciou uľahčujú ošetrenie.

Jedným z takýchto prístrojov je aj apexlokátor, ktorý dokáže merať vzdialenosť koreňového nástroja od hrotu koreňa .

Počas endodontického ošetrenia zubný lekár zavádza špeciálny koreňový nástroj dovnútra koreňového kanálika a rotačným pohybom tento kanálik rozširuje a čistí. Apexlokátor zabudovaný vo „vŕtačke“ nám počas tohto čistenia hlási, ako hlboko sa koreňový nástroj nachádza v koreňovom kanáliku. Umožňuje nám tak vyčistiť kanáliky presne a bezpečne, až po koreňový hrot. Znižuje sa tak riziko nedokonalého očistenia kanálika v jeho konečnej časti, či podráždenie tkanív nachádzajúcich sa za ukončením koreňa, pri zavedení nástroja príliš hlboko.

Zubný lekár pritom nemusí pozerať na monitor prístroja, zvuková signalizácia ho upozorní na to, v akej hĺbke sa presne nachádza. Môže sa tak plne venovať ošetreniu.

... vážime si Váš úsmev

© 2021 RYVENIA | Vytvorené na Slovensku